r2 - 2020-06-02 - 07:20:45 - FredJenkinsYou are here: NTP >  Users Web > TWikiUsers > FredJenkins
UserForm
FirstName Fred
LastName Jenkins
OrganisationName

OrganisationURL

Profession

Country USA
State

Address

Location

Telephone

VoIP

InstantMessaging (IM)

Email

HomePage

Comment


Tôi đã vay tín chấp 5 triệu tại công ty tài chính


Tôi sẽ kể cho bạn câu chuyện tôi đã vay 5 triệu tại công ty tài chính, đây cũng là lần đầu tôi đi vay. Bạn có thể rút kinh nghiệm từ câu chuyện của tôi nhé.


Khó khăn tài chính trong lúc thất nghiệp


Đợt vừa rồi tôi bị thất nghiệp, tôi là dân tỉnh lẻ lên Sài Gòn đi học rồi cố trụ lại đây làm việc kiếm sống với hi vọng một ngày nào đó có thể đổi đời nếu không thì cũng có thể cải thiện cuộc sống hơn ở dưới quê. Nhưng vì một số lý do nên tôi đã bị thất nghiệp tạm thời trong 4 tháng, 4 tháng đó tôi đã rút hết số tiền tiết kiệm được từ những ngày đi làm ra chi tiêu cho cuộc sống nhưng cũng không đủ. Ngoài tiền sinh hoạt hàng tháng, chi phí ăn uống thì tôi còn phải trả tiền nhà do tôi là dân tỉnh lẻ thuê nhà để có nơi đi chốn về tôi      Cần vay gấp 5tr. Khoản tiền tiết kiệm của tôi cuối cùng cũng đến lúc cạn kiệt, tôi bế tắc hoàn toàn rồi vô tình nhìn thấy quảng cáo vay tiền nhanh trên điện thoại nên tôi đã tìm hiểu, lúc đầu tôi chỉ có ý định tìm hiểu cho biết chứ không vay vì đương nhiên tôi cũng nghe được những lời đồn về việc đi vay tiền.Tôi hết tiền nên tìm hiểu thông tin vay từ quảng cáo bắt gặp trên điện thoại


Tôi quyết định vay 5 triệu gỡ rối cho bản thân


Sau khi tìm hiểu kỹ càng và chi tiết các vấn đề cần lưu tâm trong quá trình vay tôi nhận thấy việc         Cần vay 5tr hay vay tiền tại công ty tài chính tốt hay xấu là do bản thân mình. Tôi quyết định đi vay 5 triệu để giải quyết vấn đề cho bản thân, tôi để lại thông tin và được nhân viên gọi điện tư vấn rất kỹ. Sau khi nghe nhân viên tư vấn và chuẩn bị xong xuôi hết những giấy tờ cần thiết trong hồ sơ tôi đã đến trực tiếp công ty tài chính để làm hồ sơ và hợp đồng vay. Hồ sơ của tôi được duyệt nhanh chóng và thành lập hợp đồng vay mỗi bên giữ một bản, tôi được quyền lựa chọn gói vay, thời hạn thanh toán, cách tính lãi suất… từ những thông tin tôi chọn mà phía công ty tài chính sẽ có một mức lãi suất phù hợp cho tôi.Tôi đã đến công ty tài chính ký hợp đồng vay 5 triệu

Tôi       Cần vay gấp 5 triệu tiền mặt lấy liền trong ngày và tôi đã quyết định đi vay 5 triệu nhanh như vậy đó. Nếu bạn đang khó khăn vấn đề tài chính thì cũng có thể tìm hiểu thông tin vay và lựa chọn cho mình hình thức vay phù hợp hoặc nhân viên sẽ tư vấn cụ thể cho bạn. Tuy nhiên, bạn hãy đọc kỹ các điều khoản có trong hợp đồng vay để tránh tình trạng bị động trong suốt kỳ vay, hãy chú ý đến lãi suất vay, lãi suất nên được minh bạch ngay từ đầu bạn sẽ không gặp phải những rắc rối không cần thiết. Tuy nhiên, nếu bạn thanh toán chậm thì bạn vẫn phải chịu một khoản phí phát sinh cho việc thanh toán chậm của mình.
Edit personal data
NTP users are strongly urged to take immediate action to ensure that their NTP daemons are not susceptible to being used in distributed denial-of-service (DDoS) attacks. Please also take this opportunity to defeat denial-of-service attacks by implementing Ingress and Egress filtering through BCP38.

ntp-4.2.8p15 was released on 23 June 2020. It addresses 1 medium-severity security issue in ntpd, and provides 13 non-security bugfixes over 4.2.8p13.

Please see the NTP Security Notice for vulnerability and mitigation details.

Are you using Autokey in production? If so, please contact Harlan - he's got some questions for you.

My Links

My Personal Preferences

  • Show tool-tip topic info on mouse-over of WikiWord links, on or off:
    • Set LINKTOOLTIPINFO = off

Note: TWiki has system wide preferences settings defined in TWikiPreferences. You can customize preferences settings to your needs: To overload a system setting, (1) do a "raw view" on TWikiPreferences, (2) copy a Set VARIABLE = value bullet, (3) do a "raw edit" of your user homepage, (4) add the bullet to the bullet list above, and (5) customize the value as needed. Make sure the settings render as real bullets (in "raw edit", a bullet requires 3 or 6 spaces before the asterisk).

Related Topics

Edit | WYSIWYG | Attach | Printable | Raw View | Backlinks: Web, All Webs | History: r2 < r1 | More topic actions
 
SSL security by CAcert
Get the CAcert Root Certificate
This site is powered by the TWiki collaboration platform
IPv6 Ready
Copyright & 1999-2022 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors. Ideas, requests, problems regarding the site? Send feedback